Tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên như sau.

 

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG
CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG
facebook