Thủ tục hoàn công

I. Hồ sơ xin xác nhận công trình hoàn công (thủ tục hoàn công):

A. Nhà thầu : 
1. Hợp đồng thi công
2. Biên bản thanh lý hợp đồng thi công
3. Hóa đơn tài chính theo hợp đồng thi công
4. Bản vẽ hoàn công
5. Biên bản kiểm tra hoàn thành công trình xây dựng
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu. 
B. Chủ đầu tư : 
7. Đơn đề nghị đăng ký biến động tài sản (hoặc cấp giấy QSDNĐ - t/h cần đổi sổ)
8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở (trước khi xây dựng) 
9. Bản vẽ xin phép xây dựng đính kèm theo giấy phép xây dựng
10. Tờ khai tiền sử dụng đất.
11. Tờ khai lệ phí trước bạ
12. Giấy tờ cá nhân của người đứng tên sở hữu (giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu, CMND)

II. Nơi nộp hồ sơ:
- Tại Sở Xây dựng: đối với những công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình trên các tuyến, trục đường chính TP do UBND TP qui định. 
- Tại UBND quận, huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện. - Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu đô thị mới, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao: tất cả trường hợp xây dựng mới, công trình xây dựng tạm, sửa chữa cải tạo mà theo qui định phải xin giấy phép xây dựng trên phạm vi ranh giới khu đô thị, chế xuất, công nghiệp đó. 
- UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có qui hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG

CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG
CTY TNHH XNK NGUYÊN KHANG
facebook