Chi tiết Sản phẩm

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

 

Sản phẩm

Vùng 1

Vùng 2

Xăng RON 95-IV

22.490

22.930

Xăng RON 95-III

22.340

22.780

E5 RON 92-II

20.900

21.310

DO 0,001S-V

18.710

19.080

DO 0,05S

18.610

18.980

Dầu hỏa

17.080

17.420

 

Nguồn: Nguyên Khang


Sản phẩm khác

XĂNG DẦU

XĂNG DẦU

XĂNG DẦU

XĂNG DẦU

XĂNG DẦU
XĂNG DẦU
facebook