Chi tiết Sản phẩm

BẢNG BÁO GIÁ

STT

TÊN SẢN PHẨM

TÊN THƯƠNG HIỆU

GIÁ CẢ

1

DẦU ĐỘNG CƠ 15W40, 20W50

CASTROL

Liên hệ

2

DẦU THỦY LỰC 32, 46,68

SHELL

Liên hệ

3

NHỚT HỘP SỐ BÁNH RĂNG 80W/90, 85W/140

SUMO

Liên hệ

4

DẦU MÁY MAY

KOREA OIL

Liên hệ

5

MỠ BÒ

 

Liên hệ


Sản phẩm khác

NHỚT

NHỚT

NHỚT

NHỚT

NHỚT
NHỚT
facebook