Chi tiết Sản phẩm

BẢNG BÁO GIÁ

 

STT

Tên hàng

Giá

1

ABS

Liên hệ

2

PP

Liên hệ

3

PC/ABS

Liên hệ

4

PS

Liên hệ

5

HIPS

Liên hệ


Sản phẩm khác

HẠT NHỰA 01

HẠT NHỰA 01

HẠT NHỰA 01

HẠT NHỰA 01

HẠT NHỰA 01
HẠT NHỰA 01
facebook